Câu hỏi ôn tập lớp quản lí mầm non K4-2016

 

Câu hỏi ôn tập thi lớp quản lí mầm non

CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON K4/2016

Module 1 : Đường lối phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam

1. Tình hình giáo dục Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010
- Phân tích thành tựu và nguyên nhân?
- Phân tích yếu kém, bất cập và nguyên nhân?
2. Phân tích các giải pháp phát triển Giáo dục Đào tạo giai đoạn 2011 – 2020
- Tại sao nói đổi mới quản lý giáo dục là giải pháp đột phá?
- Tại sao nói phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là giải pháp then chốt?

Module 2 : Quản lý chuyên môn trong trường mầm non

1. Anh/chị hãy trình bày những đặc điểm riêng của quản lí giáo dục mầm non. Giải thích tại sao quản lí giáo dục mầm non lại có những đặc điểm đó?
2. Với vai trò là chủ trường mầm non anh/chị có những lưu ý gì trong quản lí nhân sự?

Module 3 : Quản lý hành chính Nhà nước về giáo dục và đào tạo

1. Phân tích nguyên tắc tổ chức và hoạt động  của Nhà nước CHXH CNVN?
2. Hãy nêu quyền và nghĩa vụ của người dạy? Cho ví dụ? Quyền và nghĩa vụ của người học? Cho ví dụ? (Luật giáo dục)
3. Những điều viên chức không được làm? (Luật viên chức)

Module 4 : Quản lý nhà trường

1. Quá trình phối hợp giữa giáo viên và gia đình được thực hiện qua những hình. thức nào? Liên hệ thực tế việc sử dụng các hình thức đó ở địa phương của bạn?
2. Anh/chị hãy nêu các ứng dụng của CNTT trong các hoạt động ở trường anh/chị.
3. Tác động của CNTT đối với giáo dục?
4. Anh/chị hãy cho biết các ứng dụng của CNTT trong giảng dạy ở trường anh/chị.
5. Anh/chị hãy cho biết các ứng dụng của CNTT trong quản lý ở trường anh/chị.
6. Những khó khăn, thuận lợi khi ứng dụng CNTT vào giảng dạy?
7. Theo anh/ chị Hiệu trưởng có vai trò như thế nào trong việc triển khai ứng dụng CNTT vào các hoạt động nhà trường.
8. Anh/ chị hãy đề xuất các biện pháp để triển khai ứng dụng CNTT ở trường mình có hiệu quả

Module 5 : Kỹ năng hỗ trợ quản lý trường mầm non

1. Phân tích bản chất và ưu nhược điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ. Cho ví dụ minh họa.
2. Phân biệt phương pháp luật đa số và phương nhất trí trong việc ra quyết định quản lý. Cho ví dụ minh họa. Rút ra kết luận sư phạm cho bản thân trong việc sử dụng các phương pháp ra quyết định quản lý.
Với tư cách là người chủ trì, anh/ chị cần tổ chức như thế nào để cuộc họp thành công?
Ghi chú: Câu hỏi ôn tập không phải là câu hỏi thi. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trung tâm.
------>>>>> Xem lịch thi tại đây

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét