Khóa học nghiệp vụ Tư vấn du học

 

Thông báo mở lớp nghiệp vụ tư vấn du học nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tư vấn du học, căn cứ vào Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TƯ VẤN DU HỌC


Lớp nghiệp vụ Tư vấn du học tại TP HCM

Kính gửi:
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh thành trên toàn quốc.
- Các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp
- Các Công ty, Trung tâm Tư vấn du học
Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo  dục và Đào tạo về công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tư vấn du học, căn cứ vào Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013. Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Việt thông báo mở lớp Nghiệp vụ tư vấn du học  như sau: 

Đối tượng:

 Người Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn du học có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức , kỹ năng nghiệp vụ tổ chức để thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn  du học.

Nội dung học tập:

Theo thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 Về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.
1. Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu: 265 tiết, bao gồm:
- Kiến thức bắt buộc: 225 tiết, bao gồm 63 tiết học tập trung và 162 tiết tự học;
- Kiến thức tự chọn: 40 tiết, bao gồm 10 tiết học tập trung và 30 tiết tự học.
2. Nội dung chương trình:
TT
Nội dung
Số tiết
Tập trung
Tự học
I
NỘI DUNG BẮT BUỘCChuyên đề 1: Tổng quan chính sách và pháp luật về giáo dục
18
45
1
Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục; về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hội nhập quốc tế về giáo dục
12
36
2
Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học
3
9
3
Hội thảo 1
3

Kiểm tra kết thúc chuyên đề 1


Chuyên đề 2: Hệ thống giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới
21
54
4
Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam
3
9
5
Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới
5
15
6
Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài
5
15
7
Một số vấn đề về công nhận văn bằng của Việt Nam và nước ngoài
5
15
8
Hội thảo 2
3

Kiểm tra kết thúc chuyên đề 2


Chuyên đề 3: Nghiệp vụ tư vấn du học
24
63
9
Kỹ năng tư vấn du học
15
45
10
Trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học
3
9
11
Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh
3
9
12
Hội thảo 3
3

II
NỘI DUNG TỰ CHỌN (chọn 2 trong 4 nội dung)
10
30
13
Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế
5
15
14
Phát triển giáo dục quốc tế
5
15
15
Hồ sơ tài chính và thị thực du học
5
15
16
Giải quyết tranh chấp
5
15
Kiểm tra kết thúc chuyên đề 3

THI KẾT THÚC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Thời gian học: 

15 ngày (Bao gồm có dự học tập trung trên lớp 5 ngày còn lại là thời gian tự học và tham dự kiểm tra ½ ngày để cấp chứng chỉ

Địa điểm học

Số 546  - Đường Lê Hồng Phong  - Phường 10 - Quận 10 - Tp HCM

Học phí:

2.500.000đ
(Bao gồm học phí, tài liệu, chứng chỉ cho mỗi học viên)

Thông tin liên hệ :

Số 546  - Đường Lê Hồng Phong  - Phường 10 - Quận 10 - Tp HCM
Tel  : 0938 855 452 - 0935 573 289 (Ms Thảo – Phòng đào tạo  )
Emailtthao.gdcnv@gmail.com 
Yahoo: thaoqn258@yahoo.com
Công ty nhận tổ chức chức đào tạo theo HỢP ĐỒNG Nghiệp vụ đấu thầu, Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình, Giám sát thi công công trình, Kỹ sư định giá, An toàn Lao động, … tại Doanh nghiệp/ đơn vị tại địa phương. 
Ngoài chương trình trên, Công ty còn thường xuyên tổ chức các lớp Kỹ năng văn phòng như Bán hàng chuyên nghiệp, Quản trị kho hàng, Các kỹ năng hành chính văn hạn, Các kỹ năng Mềm: Kỹ năng Làm việc Nhóm, Kỹ năng Thuyết trình,….  cho các Doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu.Không có nhận xét nào:
Write nhận xét