Đề cương ôn tập lớp Hiệu trưởng trường mầm non K2

 

Trung tâm đào tạo nghiệp vụ mầm non thông báo đề cương ôn thi lớp nghiệp vụ Hiệu trưởng mầm non khóa K2/2016
Hình ảnh câu hỏi ôn tập


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON K2


CHUYÊN ĐỀ 1: TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ

 1. PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ. CHO VÍ DỤ MINH HỌA. TỪ ĐÓ RÚT RA KẾT LUẬN SƯ PHẠM CHO VIỆC SỬ DỤNG PHONG CÁCH GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON

2. PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐỘC ĐOÁN. CHO VÍ DỤ MINH HỌA. TỪ ĐÓ RÚT RA KẾT LUẬN SƯ PHẠM CHO VIỆC SỬ DỤNG PHONG CÁCH GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON.

3. TRÌNH BÀY CÁCH ỨNG XỬ TRONG MỘT TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRONG TÌNH HUỐNG ĐÓ.


CHUYÊN ĐỀ 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ GDM

1. TẠI SAO NÓI QUẢN LÝ MÀ KHÔNG KIỂM TRA COI NHƯ KHÔNG QUẢN LÝ? PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG MẦM NON. CHO VÍ DỤ MINH HỌA

2. PHÂN TÍCH NỘI DUNG BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG. CHO VÍ DỤ MINH HỌA. VIỆC THỰC HIỆN NỘI DUNG QUẢN LÝ TRÊN CÓ ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG?

3. TẠI SAO NÓI QUẢN LÝ MÀ KHÔNG KIỂM TRA COI NHƯ KHÔNG QUẢN LÝ? PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG MẦM NON. CHO VÍ DỤ MINH HỌA.


CHUYÊN ĐỀ 3: NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ MẦM NON

1.  VỚI VAI TRÒ LÀ MỘT NGƯỜI QUẢN LÝ, MỘT TRONG NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA BẠN LÀ ĐƯA RA HƯỚNG ĐI VÀ LÃNH ĐẠO CHO MỘT ĐƠN VỊ CÔNG VIỆC NÀO ĐẤY. HÃY CHO BIẾT LÀM THẾ NÀO BẠN HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC NÀY?

2. TRÌNH BÀY NHỮNG YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC ĐỐI VỚI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON. ĐỂ ĐẠT CÁC YÊU CẦU ĐÓ, HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON PHẢI LÀM GÌ?

3. ANH CHỊ HÃY PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ SINH HOẠT HÀNG NGÀY.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét