Bảng điểm lớp Cấp dưỡng mầm non K4 - 2016

 

Trung tâm đào tạo nghiệp vụ mầm non công bố điểm thi lớp nghiệp vụ Cấp dưỡng mầm non K4/2016 đến học viên. Xin chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học với thành tích rất tốt!

Bảng điểm lớp cấp dưỡng mầm non


THÔNG BÁO BẢNG ĐIỂM KẾT THÚC KHÓA HỌC
LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CẤP DƯỠNG TRƯỜNG MẦM NON K4/2016

STT
Họ và Tên
Trang thiết bị và vệ sinh an toàn trong nhà bếp
Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ
Nhu cầu dinh dưỡng trẻ mầm non
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Sơ chế nguyên liệu động thực vật, gia vị và các kỹ thuật phối hợp
Phương pháp xây dựng khẩu phần thực đơn cho trẻ mầm non
Kỹ thuật chế biến một số món ăn cho trẻ mầm non
Điểm trung bình
Xếp loại
1
Bùi Thị
Anh
8,5
8,0
8,0
8,0
9,0
8,0
8,0
8,19
Giỏi
2
Huỳnh Ngọc
Cách
8,0
8,0
6,5
7,5
6,0
6,5
7,0
7,06
Khá
3
Phạm Thị Hồng
Cúc
8,0
9,0
7,0
7,0
7,5
7,0
9,0
7,77
Khá
4
Thái Thị Hồng
Châu
7,0
8,0
7,5
6,0
7,0
6,0
7,5
7,00
Khá
5
Huỳnh Thị Thanh
Dung
6,5
7,0
7,0
7,5
7,0
7,0
7,0
7,02
Khá
6
Nguyễn Thị
Giàu
8,0
7,0
7,5
6,0
6,0
8,5
7,0
7,10
Khá
7
Trần Thị Lệ
Hằng
7,0
5,0
6,5
7,5
7,5
6,0
9,0
7,02
Khá
8
Phạm Thị Kim
Hồng
8,0
7,0
8,0
8,0
9,0
9,0
8,0
8,13
Giỏi
9
Nguyễn Thị Thúy
Hồng
7,5
7,0
8,5
8,0
9,0
8,5
9,0
8,25
Giỏi
10
Lê Thị
Hồng
8,0
9,0
6,5
8,0
7,5
6,0
9,0
7,73
Khá
11
Ngô Đình
Hùng
6,0
8,0
5,5
8,0
9,0
5,5
7,5
7,06
Khá
12
Nguyễn Thị Thanh
Khiết
6,0
8,0
8,5
7,0
9,0
5,0
7,0
7,25
Khá
13
Lâm Mạnh
Khương
7,5
7,0
8,0
8,0
9,0
8,5
7,5
7,92
Khá
14
Nguyễn Thị Hồng
Lan
8,0
8,0
6,5
7,5
9,0
5,5
7,0
7,31
Khá
15
Nguyễn Thị Ngọc
Liễu
8,0
8,0
8,5
7,0
7,0
9,0
8,0
7,92
Khá
16
Nguyễn Thị Kim
Linh
6,0
8,0
8,0
8,0
8,5
8,0
7,0
7,65
Khá
17
Nguyễn Thị Mai
8,0
8,0
8,5
8,0
8,5
8,5
8,0
8,21
Giỏi
18
Lâm Trọng
My
9,0
9,0
7,5
9,0
9,0
7,5
8,0
8,40
Giỏi
19
Đỗ Thị Như
Nương
7,5
8,0
7,5
8,0
9,0
7,5
9,0
8,08
Giỏi
20
Lê Thị
Nhẫm
8,5
9,0
7,0
7,5
9,0
5,0
7,5
7,60
Khá
21
Nguyễn Thị Tuyết
Nhung
8,0
7,0
8,5
8,0
9,0
9,0
9,0
8,38
Giỏi
22
Võ Thị Cẩm
Nhung
7,0
8,0
6,5
7,5
7,5
5,5
7,5
7,08
Khá
23
Huỳnh Thị Tuyết
Nhung
8,5
8,0
6,5
7,5
9,0
8,0
7,0
7,69
Khá
24
Đỗ Thị Yến
Oanh
6,5
7,0
7,5
7,0
5,0
7,5
8,0
7,00
Khá
25
Cao Bích
Phượng
8,0
9,0
8,0
8,0
9,0
8,0
9,0
8,42
Giỏi
26
Nguyễn Thuý
Phượng
7,5
8,0
7,5
8,0
9,0
8,5
9,0
8,21
Giỏi
27
Huỳnh Lệ Hồng 
Quý
8,0
8,0
8,0
7,0
9,0
8,0
9,0
8,13
Giỏi
28
Trần Chúc 
Quỳnh
7,0
8,0
7,5
6,0
7,0
8,0
7,0
7,17
Khá
29
Lê Thị Thanh
Quỳnh
7,5
8,0
6,5
9,0
8,0
8,5
7,5
7,83
Khá
30
Hồ Thị Ngọc
Sương
7,5
9,0
7,5
9,0
9,0
9,0
8,0
8,40
Giỏi
31
Đồng Thị Bích
Tân
6,5
8,0
7,0
7,0
7,5
6,0
7,0
7,00
Khá
32
Đoàn Thị
Tuyến
7,0
8,0
7,5
8,0
9,0
5,5
7,0
7,44
Khá
33
Lê Thị Minh
Tuyết
7,5
8,0
7,0
8,0
7,5
6,0
9,0
7,63
Khá
34
Nguyễn Thị Ngọc
Thanh
8,0
8,0
8,5
8,0
9,0
9,0
9,0
8,50
Giỏi
35
Vũ Thị Bích
Thảo
8,0
9,0
8,0
8,0
9,0
8,0
8,0
8,25
Giỏi
36
Nguyễn Trần Thanh
Thảo
8,0
8,0
8,0
7,0
7,0
8,0
7,0
7,54
Khá
37
Nguyễn Văn
Thắng
8,5
8,0
7,0
8,0
9,0
5,5
8,0
7,71
Khá
38
Lê Thị
Thu
7,5
7,0
5,5
7,0
8,0
7,0
8,0
7,10
Khá
39
Nguyễn Thị Thu
Thủy
7,5
8,0
7,0
8,0
8,0
8,0
8,0
7,77
Khá
40
Trần Thị Minh
Thư
8,0
8,0
9,0
8,5
9,0
9,0
9,0
8,67
Giỏi
41
Nguyễn Thị Thu
Trang
8,0
9,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
8,54
Giỏi
42
Phạm Thị Kim
Uyên
7,5
8,0
8,5
9,0
9,0
9,0
8,5
8,52
Giỏi
43
Lê Thị Mỹ
Xuyên
8,0
8,0
6,0
8,0
7,0
5,5
9,0
7,40
KháKhông có nhận xét nào:
Write nhận xét