Module Lập kế hoạch, tiến hành và ghi nhận thông tin chăm sóc người già

 

Trình bày vị trí, tính chất, mục tiêu đào tạo, nội dung cơ bản và phương pháp dạy - học, kiểm tra của module 2 thuộc chương trình đào tạo nghiệp vụ Chăm sóc người già
Hotline: 0974 435 600 – 0938 710 470 

MODULE 2: LẬP KẾ HOẠCH, TIẾN HÀNH VÀ GHI NHẬN THÔNG TIN CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ 

1. Vị trí, tính chất của module 

Vị trí

Module này được đào tạo sau khi đã học xong module dẫn nhập cơ sở lý thuyết về hoạt động chăm sóc người già

Tính chất

 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hành chăm sóc người già
 • Có tình thương, sự cảm thông sâu sắc những nỗi đau, sự mất mát của người già và gia đình họ.
 • Quan hệ giao tiếp văn minh lịch sự
 • Có ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành đúng quy định của nhà nước và quy định của Ngành trong hoạt động chăm sóc người già.

2. Mục tiêu 

Sau khi học xong module này, học viên phải:
 •  Hiểu biết được ý nghĩa của việc nhận định, quan sát người bệnh nói chung và người bệnh già nói riêng
 • Hiểu được ý nghĩa, nguyên tắc của việc chăm sóc người già 
 • Hiểu được tầm quan trọng của việc báo cáo chăm sóc người già 
 • Thực hiện được các kỹ năng quan sát, nhận định tình trạng tinh thần và bệnh lý của người già, người bệnh

3. Nội dung của module 

Bài 1: Đại cương về nhận thức quan sát 

Thế nào là quá trình quan sát 

Bài 2: Nguyên tắc cơ bản của quá trình điều dưỡng 

 1. Quy trình điều dưỡng 
 2. Nguyên tắc cơ bản của quy trình chăm sóc 

Bài 3: Lập báo cáo điều dưỡng

 1. Báo cáo là gì ?
 2. Lập báo cáo chăm sóc người già 

4. Phương pháp dạy - học, đánh giá

Phương pháp dạy và học: Thuyết trình, thảo luận, bài tập, trắc nghiệm
Đánh giá học phần: thi tự luận

<<<< Module 1

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét