Module Giao tiếp với người già và tiến hành cuộc thoại

 

Trình bày vị trí, tính chất, mục tiêu đào tạo, nội dung cơ bản và phương pháp dạy - học, kiểm tra của module 4 thuộc chương trình đào tạo nghiệp vụ Chăm sóc người già
Hotline: 0974 435 600 – 0938 710 470 ( Ms Linh)
Chương trình module 4 của Nghiệp vụ Chăm sóc người già

MODULE 4: GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI GIÀ VÀ TIẾN HÀNH CUỘC THOẠI

1. Vị trí, tính chất 

Vị trí: 

Module này được đào tạo sau khi học xong Module dẫn nhập cơ sở lý thuyết về hoạt động chăm sóc người già

Tính chất:

Module giúp người học có  thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống, thực hiện tốt công tác Chăm sóc người già

2. Mục tiêu của module

Sau khi học xong module này, học viên phải:
 • Định nghĩa được khái niệm giao tiếp, xác định được vai trò của giao tiếp, các hình thức và phương tiện giao tiếp, nêu được các nguyên tắc giao tiếp và ý nghĩa của nguyên tắc đó trong giao tiếp
 • Định nghĩa được khái niệm kỹ năng giao tiếp và phân loại được các kỹ năng giao tiếp
 • Trình bày được một số kỹ năng giao tiếp và phân loại được các kỹ năng giao tiếp
 • Trình bày được một số kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống, cách thức giải quyết các xung đột khi gặp phải và khắc phục những trở ngại khi giao tiếp
 • Xác định các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong giao tiếp với người cao tuổi 
 • Thực hiện được một số kỹ năng giao tiếp: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm quen, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giải quyết xung đột và kỹ năng khắc phục khó khăn trong giao tiếp
 • Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp trong khi giao tiếp với người cao tuổi và người nước ngoài

3. Nội dung của module

Bài 1: Đại cương  về kỹ năng giao tiếp và trò chuyện 

 1. Đại cương về giao tiếp 
 2. Các hình thức giao tiếp 
 3. Bài tập tình huống 
 4. Các hình thức khác của giao tiếp 

Bài 2: Bài tập giao tiếp bằng lời 

Bài 3: Các hình thức chủ yếu của thư từ và ứng dụng của chúng (bao gồm đào tạo cho thị trường lao động)

Bài 4: Thuật ngữ 

Xử lý các tình huống giao tiếp khi bất đồng ngôn ngữ

4. Phương pháp dạy học và đánh giá 

 • Phương pháp dạy - học: Thuyết trình, thảo luận, bài tập, tình huống 
 • Đánh giá: thi tự luận
<<<< Module 3

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét