Module Xem xét điều kiện khung pháp lý trong hoạt động điều dưỡng

 

Trình bày vị trí, tính chất, mục tiêu đào tạo, nội dung cơ bản và phương pháp dạy - học, kiểm tra của module 5 thuộc chương trình đào tạo nghiệp vụ Chăm sóc người già
Hotline: 0974 435 600 – 0938 710 470 

MODULE 5: XEM XÉT ĐIỀU KIỆN KHUNG PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU DƯỠNG 

1. Vị trí, tính chất 

Vị trí:

Module này được đào tạo sau khi học xong Module dẫn nhập cơ sở lý thuyết về hoạt động chăm sóc người già 

Tính chất: 

Đây là phần thuộc về kiến thức khoa học xã hội, nhằm giúp người học có những kiến thức cơ bản về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam như Bảo hiểm,  Luật hình sự, Luật lao động, Luật giám hộ và một số chính sách xã hội nước Đức 

2. Mục tiêu của module 

Sau khi học xong module này, học viên phải: 
Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý cơ bản của một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam như Lao động, luật Hình sự, Luật Giám hộ
Biết một số chính sách xã hội của nước Đức, đặc biệt là chính sách xã hội đối với người già 
Biết phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày 
Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong cộng đồng dân cư
So sánh được một số chính sách an sinh xã hội của nước Đức và Việt Nam
Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật 

3. Nội dung của module

Bài 1: Luật xã hội (nước Đức)

Mục 1: Bảo hiểm thất nghiệp
Mục 2: Bảo hiểm y tế theo luật định 
Mục 3: Bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng theo luật định 
Mục 4: Bảo hiểm hưu trí theo luật định 
Mục 5: Bảo hiểm tai nạn theo luật định 

Bài 2: Luật Hình sự và trách nhiệm pháp lý 

Mục 1: Khái niệm và vai trò của luật Hình sự 
1.1. Khái niệm luật Hình sự 
1.2. Vai trò của luật Hình sự 
Mục 2: Tội phạm và hình phạt 
2.1. Khái niệm tội phạm, phân loại, các dấu hiệu đặc trưng của tội phạm 
2.2. Khái niệm hình phạt, phân loại hình phạt 

Bài 3: Luật lao động 

Mục 1: Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động 
1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của pháp luật Lao động 
1.2. Các nguyên tắc cơ bản của người lao động và người sử dụng lao động 
Mục 2: Một số nội dung của Bộ luật Lao động 
2.1. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động 
2.2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động 
Mục 3: Một số nội dung của Bộ luật Lao động 
3.1. Hợp đồng lao động 
3.2. Tiền lương và bảo hiểm xã hội 
3.3. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi 

Bài 4: Luật Giám hộ 

Mục 1: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của Giám hộ 
Mục 2: Người được giám hộ 
2.1. Người chưa thành niên 
2.2. Người mất năng lực hành vi 
Mục 3: Người giám hộ 
3.1. Điều kiện người giám hộ 
3.2. Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ 
Mục 4: Đăng ký giám hộ, thay đổi, chấm dứt giám hộ 
4.1. Đăng ký giám hộ 
4.2. Thay đổi, chấm dứt giám hộ 

4. Phương pháp dạy và học, đánh giá 

Phương pháp dạy - học: Thuyết trình, thảo luận, bài tập, tình huống 
Đánh giá: thi tự luận
<<<<Module 4

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét