Module phát triển sự tự nhận thức nghề nghiệp

 

Trình bày vị trí, tính chất, mục tiêu đào tạo, nội dung cơ bản và phương pháp dạy - học, kiểm tra của module 6 thuộc chương trình đào tạo nghiệp vụ Chăm sóc người già
Hotline: 0974 435 600 – 0938 710 470 

MODULE 6: PHÁT TRIỂN SỰ TỰ NHẬN THỨC NGHỀ NGHIỆP

1. Vị trí, tính chất của module 

Vị trí 

Module này được đào tạo sau khi đã học xong Module dẫn nhập cơ sở lý thuyết  về hoạt động chăm sóc người già 

Tính chất: Module này giúp cho người học 

 • Thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình thương, sự cảm thông sâu sắc những nỗi đau, sự mất mát của bệnh nhân và gia đình họ
 • Quan hệ giao tiếp văn minh lịch sự 
 • Có ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành đúng quy định của nhà nước và quy của Ngành trong hoạt động chăm sóc. 

2. Mục tiêu của module 

Sau khi học xong module, học viên phải: 
 • Hiểu biết được ý nghĩa, phẩm chất tốt đẹp của người điều dưỡng trong thực hành chăm sóc người bệnh
 • Hiểu được tầm quan trọng của thực hành y đức trong chăm sóc người bệnh 
 • Hiểu được ý nghĩa tích cực trong "tự phản ánh" trong hoạt động chăm sóc 
 • Hiểu được ý nghĩa, lợi ích của việc "xử lý xung đột" trong hoạt động chăm sóc 
 • Thực hiện công tác chăm sóc với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện tình thương, sự cảm thông trong hoạt động chăm sóc 
 • Biết tổ chức nhóm làm việc, sinh hoạt, học tập trong hoạt động chăm sóc 
 • Biết xử lý khi có sự xung đột xảy ra trong quá trình hoạt động chăm sóc 

3. Nội dung module 

Có sự tham khảo với Luật nghề nghiệp của Việt Nam
 1. Luật nghề nghiệp và vai trò của nghề nghiệp tại Việt Nam 
 2. Đạo đức trong điều dưỡng 
 3. Hợp tác làm việc trong nhóm 
 4. Tự phản ánh 
 5. Xử lý xung đột 

4. Phương pháp dạy - học, đánh giá 

 • Phương pháp dạy - học: Thuyết trình thảo luận, bài tập, tình huống 
 • Đánh giá học phần: thi tự luận 
<<<< Module 5
Module 7>>>>>


Không có nhận xét nào:
Write nhận xét