Module Tăng cường sức khỏe cá nhân

 

Trình bày vị trí, tính chất, mục tiêu đào tạo, nội dung cơ bản và phương pháp dạy - học, kiểm tra của module 7 thuộc chương trình đào tạo nghiệp vụ Chăm sóc người già
Hotline: 0974 435 600 – 0938 710 470

MODULE 7: TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE CÁ NHÂN 

1. Vị trí, tính chất 

Vị trí:

 Module này được đào tạo sau khi đã học xong module Dẫn nhập cơ sở lý thuyết về hoạt động chăm sóc người già

Tính chất:

 Module này giúp người học có ý thức tự quản lý và điều chỉnh công việc để đáp ứng mọi áp lực công việc

2. Mục tiêu module

Sau khi học xong module này,  học viên phải:
  • Hiểu được ảnh hưởng bất lợi cho người bệnh khi nhân viên y tế có áp lực, và sự mệt mỏi khi thực hiện hoạt động chăm sóc.
  • Hiểu được ý nghĩa việc tăng cường hoạt động thể dục, giữ gìn và tăng cường sức khỏe để thực hiện tốt hoạt động chăm sóc người già 
  • Tham gia hoạt động thể dục thường xuyên 
  • Biết tiến hành xử lý công việc một cách khoa học để tránh áp lực, stress trong hoạt động chăm sóc người già.

3. Nội dung của module 

Bài 1: Chịu áp lực 

Hiểu được ảnh hưởng bất lợi cho người bệnh khi nhân viên y tế có áp lực. và sự mệt mỏi khi thực hiện hoạt động chăm sóc để từ đó xác định đúng đắn mục đích học tập để phục vụ công việc tốt hơn.

Bài 2: Mệt mỏi do làm việc quá sức, thư giãn

Hiểu được ý nghĩa về việc tăng cường hoạt động thể dục, giữ gìn và tăng cường sức khỏe để thực hiện tốt hoạt động chăm sóc

Bài 3: Quản lý stress 

Tham gia hoạt động thể lực thường xuyên
Biết tiến hành xử lý công việc một cách khoa học để tránh áp lực, stress trong hoạt động chăm sóc

Bài 4: Hội thảo chuyên đề 

Các biện pháp tăng cường sức khỏe cá nhân

4. Phương pháp dạy - học, đánh giá 

  • Phương pháp dạy - học: Thuyết trình, thảo luận, bài tập, tình huống 
  • Đánh giá học phần: thi tự luận
<<<< Module 6 

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét